Virtuálna realita ako forma výučby na stredných školách

To čo bolo voľakedy iba vo vedecko-fantastických filmov sa v mnohých prípadoch odrazu stáva realitou bežného dňa.
Kde inde ako vo výskume a v školstve by sa mali aplikovať najnovšie poznatky vedy a techniky. Ešte samozrejme vo vojenskom výskume. Ale ten predstavuje podmnožinu výskum ako takého.

virtualita

  • Dnes sú realitou v školách počítačové učebne. Nie je výnimkou prezentácia tvorby robotov. Študenti techniky vždy počas Dní otvorených dverí prezentujú svoje famózne výtvory. Či už to je tancujúci robot, alebo robot hľadajúci ranených v ruinách po zemetrasení, alebo po inej katastrofe, alebo lietajúce auto. Takéto vedecké vynálezy mladých vždy inšpirujú množstvo študentov k tomu, aby ich nasledovali. Aby tiež študovali techniku. Technika má obrovskú budúcnosť.
  • Technika má dosah ale aj na predmety zdanlivo s ňou nesúvisiace. Viete si predstaviť výučbu výtvarnej tvorby Picassa, Michelangela, Leonarda da Vinci tak, že študent má možnosť prejsť v priebehu jedinej vyučovacej hodiny niekoľkými obrazárňami a galériami sveta ? Že je to nemožné- už nie je možné študentom sprostredkovať virtuálnu prehliadku umenia v nich.
  • Virtuálna realita nás môže presunúť aj v dobe. Môžeme sa dostať pár miliónov rokov späť a študent si lepšie zapamätá ako vtedy vyzerali rastliny, zvieratá,alebo predchodcovia človeka.

mobil
Virtuálna realita –ako pedagogická metóda vyučovania je tu,alebo skoro tu. Kam siahajú jej možnosti využitia v učebnom procese si dnes sotva vie niekto úplne predstaviť. Virtuálna realita- ale celkom určite obohatí vyučovací proces a urobí ho atraktívnejším.
Mládež je vo všeobecnosti viac naklonená k využívaniu nových prvkov a má výborné zručnosti pri využívaní mobilov, tabletov, počítačov. Hádam ich táto nová poloha posunie k tvorbe všeobecne užitočných a obohacujúcich vynálezov pre nás všetkých.