Online marketing

Žijeme v dobe, keď obchody a spoločnosti z celého sveta rozširujú svoje pôsobisko do internetovej sféry. Logicky v nej svoje miesto teda nachádza aj marketing, ktorý musí byť vždy tam, kde sú potenciálni zákazníci. Marketing možno vo všeobecnosti charakterizovať ako súhrn aktivít, ktoré ovplyvňujú stratégie spoločností a snažia sa o budovanie pevných vzťahov so zákazníkmi. Je to v podstate proces plánovania a realizácie, cien, propagácie služieb a tovarov. Vzhľadom na to, že marketing je zameraný práve na zákazníkov, je dôležité premýšľať o tom, kde sa najviac pohybujú. Asi nikoho z vás neprekvapí, že v súčasnosti je centrom diania prevažne internet, ktorý denne využíva najmä mladá generácia. Práve tu prichádza na rad online marketing Seolight zameraný na propagáciu firiem, produktov a služieb vo virtuálnom priestore.

marketin

Čo všetko môžeme zahrnúť do online marketingu?

SEO (Search Engine Optimization) sa zameriava na optimalizáciu webových stránok pre vyhľadávače a pomáha tak zvyšovať ich návštevnosť.

Content marketing spočíva v kvalitnom obsahu, ktorý je základom každého dobrého webu. Čím kvalitnejší obsah, tým má väčší úspech vo vyhľadávačoch aj u ľudí.

Email marketing je pravdepodobne jeden z najstarších, no stále úspešných nástrojov, vhodný na udržanie úzkeho spojenia so zákazníkmi.

PPC (Pay Per Click) je reklama, ktorá pomôže zviditeľniť vaše webové stránky. Pay Per Click znamená, že ju platíte iba v prípade, keď na ňu niekto klikne. Jej úspech spočíva v kvalitnej kampani a relevantných kľúčových slovách.

Sociálne siete – Facebook, LinkedIn či Instagram sú vynikajúce nástroje na rozšírenie povedomia o vašich produktoch a službách.

Aké sú výhody online marketingu oproti offline marketingu? Je to hlavne efektivita, dosah, merateľnosť, nižšie náklady a individuálny prístup. Má aj svoje nevýhody, tých je však podstatne menej. Patrí k nim napríklad menšia dôveryhodnosť správ či nedôvera ľudí v online nákupy.

online marketin

Ak potrebujete marketingovú pomoc pre vašu webovú stránku, kontaktujte firmu SEOlight. Vykonajú hĺbkovú analýzu a popracujú s vami na email marketingu, nastavení PPC kampaní aj na výbere vhodných porovnávačov cien.