Potrebujú sa testovať výrobky na zvieratách?

          Mali by sa vykonať štúdie, ako test, toxikológia, dráždivosť kože, poškodenie očného tkaniva, aby bolo možné aspoň do určitej miery predpovedať účinok nového lieku na ľudskú populáciu. Tieto testovacie metódymajú za úlohu testovať bezpečnosť pri používaní výrobku, ktorá sa vyžaduje aj podľa zákona. Výrobcovia viacerých produktov, ktorí sa obávajú zákonných úprav a reakcií spotrebiteľov, sa podrobili týmto skúšobným postupom na zvieratách. Odvtedy však veda urobila niekoľko pozoruhodných skokov. Už nemusí, byť slepý králik na určenie toxicity. Veda sa stále vyvíja a postupom prichádzajú aj na iné riešenia.

otazník
 
Dráždivosť očí.
          Tento test bol navrhnutý v roku 1944 spoločnosťou Draize na odhadnutie podráždenia očí spôsobeného rôznymi chemikáliami. Chemikália je umiestnená do jedného oka a druhé oko slúži ako kontrola (normálna). Králiky sú obmedzené a zabraňujú im prirodzene reagovať na podráždenie a ich oči sa hodnotia po jednej hodine. Niektoré zostávajú hodnotené až o tri týždne neskôr. Zlyhanie tohto testu však spočíva v skutočnosti, že veľmi základná štruktúra oka králika je značne odlišná od oka človeka. Taktiež produkuje menšie množstvo slz, v dôsledku, ktorých chemická látka zostáva v očiach dlhšie, čo spôsobuje väčšie poškodenie. Výsledok tohto testu je z tohto dôvodu nespoľahlivý a zbytočne zabíja nevinné zvieratá.

laboratoř
 
Dráždivosť kože.
          Tento test sa vykonáva na meranie potenciálu látky spôsobujúcej poškodenie kože, spôsobené svrbením, opuchom a zápalom. Testovaný subjekt má časť svojej pokožky oholenú a je umiestnená v zádržných zariadeniach. Chemikália sa potom aplikuje a skúma sa na oholenú kontrolnú náplasť.
Toto zlyhanie tiež spočíva v základnom rozdieli v anatómii králika a človeka. Samotná štruktúra kože je iná, a teda reakcia druhu na chemikáliu bude značne odlišná.