Platenie a príjmy dnešným inovatívnym spôsobom

Peniaze sme si doteraz predstavovali ako mince a bankovky uložené v peňaženke, no väčšinu dnešných peňazí nemôžeme zobrať do vrecka, lebo existujú iba elektronické údaje v banke a počítačoch. Niekedy ich pred použitím premeníme na hotovosť, no väčšina platieb sa realizuje z počítača do počítača. Pred vynájdením počítačov sa peniaze registrovali v písomných záznamoch a platby sa uskutočňovali na základe prísomných príkazov, ktoré boli zväčša na vytlačených formulároch nazývaných „šeky“. V posledných dvoch desaťročiach ich začali nahrádzať platobné karty, pričom niektoré z nich majú zabudovaný čip či mikropočítač.
výběr z bankomatu
•        Aké druhy takýchto platobných kárt poznáme?
Karty so zabudovaným čipomsú novým a praktickým prínosom v peňažníctve. Tento čip alebo mikropočítač je vložený do karty a zaznamenáva každú operáciu.
Telefónne kartypredstavujú určitú sumu peňazí, ktorú sme zaplatili, pričom sa z tejto karty odráta určitá čiastka, ak kartu použijeme na hovor z verejného telefónu. Táto metóda však zostáva zastaralá.
kreditní karty v kapse
Bankové kartysa môžu použiť ako záruka na šeky, na vyberanie peňazí z bankových automatov a na rôzne platby z účtu majiteľa karty.
Úverové karty vydávajú úverové spoločnosti a obchody. Obchod zaznamenáva každú transakciu a súhlas majiteľa karty s platbou, pričom účet sa zaplatí neskôr a to buď  šekom alebo v hotovosti. Niektoré úverové karty vydávajú obchody, aby ich zákazníci nemuseli nosiť so sebou veľkú sumu.
kancelářský počítač
•        Peniaze budúcnosti– V mnohých krajinách pokračuje výskum zameraný na zdokonalenie využívania platobných kariet a počítačov pri peňažných operáciách.  Takáto karta má kalkulačku a klávesnicu, takže jej možno prikázať realizovať platby v rozličných menách. Majiteľ karty si tiež môže prečítať informácie obsiahnuté v čipoch. Tento model sa zatiaľ nepoužíva, ale ktovie, možno časom.