Na oslavu nezabudnite priniesť aj fľašu

Osláviť nejaké okrúhle výročie alebo práve spečatený vzťah dvoch ľudí do manželského zväzku sú príležitosti na to, aby sme si ich pripomenuli dôstojne a vhodným spôsobom aj oslávili. Svadby sú významné udalosti, o tom niet pochýb, a tým venujeme oveľa viac pozornosti pri príprave ako napríklad meninovým oslavám. Výzdoba a všetko s tým spojené musí spĺňať podstatu tohto výnimočného dňa.

Aj z fotografií sa dajú vyrobiť etikety

Snúbenci obvykle majú svoju predstavu o ich svadobnom dni, zabezpečujú pohostenie, a k tomu patrí aj alkohol. Fľaše tak zvyknú vynoviť práve etiketami s témou svadby, na ktorých sa odráža ich osobnosť a vkus. Reklamná agentúra, ktorá svoju činnosť začala v roku 2008, má za sebou mnohé realizácie najrozličnejších typov reklám, venujú sa grafickým návrhom a tlačou letákov, vizitiek, nálepiek, plagátov a svoje aktivity rozšírili o lepenie billboardov, sadzbu a tlač novín, časopisov, kníh, ich grafické návrhy a spracovanie.

Podstatnú časť ich tvorby tvoria návrhy na spracovanie grafických návrhov svadobných oznámení, menoviek, ale aj na fľaše etiekty DeLuxe https://www.graphicsoul.sk/kategoria-produktu/svadba/deluxe/. Tieto etikety sú vďačným námetom pre grafikov, pretože svadba je príležitosť, kedy je možné byť aj trocha gýčovitý, ak vám to okolnosti dovolia. Návrhy sa najprv spracujú, potom ich odsúhlasia objednávatelia, poprípade pridajú svoje vlastné pripomienky, až tak sa môžu tlačiť. Pri tlači etikiet na fľaše sa používajú najkvalitnejšie médiá, ktoré sú samolepiace, čo umožňuje ich rýchlejšiu a jednoduchšiu manipuláciu.

Na svadobnom stole je všetko elegantné

Etikety DeLuxe sa dajú vytlačiť aj na samolepiace fólie, ktoré tak oveľa dlhšie vydržia skladovanie vo vlhkých priestoroch, pivniciach, v chladiacich boxoch alebo v ľade. Tvary grafického návrhu tak môžu vyjadrovať čokoľvek a spracovanie môže byť v štýle retro, modernom poňatí alebo romantickom štýle, od toho závisí aj použitie písma, farebnej kompozície, textu či obrázkov a podobne. Odborný grafik už bude vedieť ako vytvoriť peknú a elegantnú etiketu, s ktorou bude každá vaša oslava jedinečná.