Kúpiť s.r.o. s históriou či radšej novú bez histórie?

Kúpa spoločnosti od sprostredkovacieho predajcu sa všeobecne považuje za krok, ktorý dokáže značne ušetriť náročnosť pri začiatkoch podnikania. Vrátane náročnosti dokáže takéto sprostredkovanie predaja pomôcť taktiež aj s úsporou času, ktorý by bol v inom prípade strávený riešením všetkých zakladateľských povinností. Predaj spoločností vám tak umožňuje expresný začiatok s realizovaním podnikateľskej činnosti, ku ktorému založenú spoločnosť musíte mať. Akú spoločnosť však kúpiť? Hľadať radšej predaj s.r.o. s históriou 41business.com či novú spoločnosť bez nej? Porovnanie výhod a nevýhod týchto dvoch typov predávaných spoločností však závisí od individuálnych požiadaviek a potrieb kupujúceho. Možno pre niektorého začínajúce podnikateľa bude vhodnejšou voľbou úplne nová spoločnosť, ktorá zatiaľ nemá žiadne záznamy o vykonávaní podnikateľskej činnosti. Ďalší podnikateľ sa naopak, ale môže prikláňať skôr k voľbe spoločnosti, ktorá už na trhu nejaký čas pôsobila, a tým pádom už v jej záznamoch je viditeľná podnikateľská činnosť.

predajná dohoda

Čo sa týka predaja s.r.o. s históriou, takáto spoločnosť najčastejšie pôsobila podnikaním na trhu aj niekoľko rokov. S dlhodobým pôsobením na trhu súvisí zároveň i výhoda v tom, že spoločnosť za čas svojho pôsobenia nadobudla nejaké vzťahy s dodávateľmi, obchodnými partnermi a inými podnikateľskými subjektami. To znamená, že takáto spoločnosť môže byť potom lepšie vnímaná pomedzi ostatnými obchodnými subjektami ako spoľahlivý partner. Rovnako výhodné je i využitie zápisov z predošlých rokov účtovníctva a daňovej dokumentácie, vďaka ktorým môže spoločnosť rýchlejšie dostať od banky úver.

podpis prevodových dokumentov

Nová spoločnosť by naopak mohla mať s týmto problém, keďže k získaniu úveru je nevyhnutné banke dodať dokumentáciu z minulého pôsobenia, ktorú čerstvo vzniknutá firma zatiaľ nemala šancu získať. Obrovskú výhodu predstavuje taktiež to, ak je spoločnosť už zaregistrovaná ako platiteľ DPH. Pri akomkoľvek predaji spoločností je, ale potrebné byť mimoriadne opatrným a dať si pozor na to od koho ju kupujete. Dôverovať by ste mali iba overeným predajcom, aby sa náhodou nestalo, že vám predajú spoločnosť so skrytými záväzkami alebo dlhmi.