Firmy začínajú využívať umelú inteligenciu

Menšie podniky majú čoraz väčší záujem o najnovšie technologické trendy a práve to je dôvodom, prečo sa niektoré z nich rozhodli využívať programy umelej inteligencie. Umelá inteligencia, označovaná skratkou AI (prekl. Artificial intelligence),sa používa v rôznych odvetviach, od maloobchodného predaja, elektronického obchodu až po logistiku nákladnej dopravy.

umělá inteligence

AI môže nahradiť ľudí pri mnohých činnostiach
AI môže pomôcť so spokojnosťou zákazníkov, klientskou podporou, marketingom, administratívnymi povinnosťami, analýzou údajov, predpovedaním správania zákazníkov a ľudskými úlohami.

Mark Hopkins, zakladateľ marketingovej, dizajnérskej firmy, využíva virtuálneho osobného asistenta, nazvaného „Amy“, ktorý komunikuje s klientmi, kolegami a obchodníkmi s cieľom naplánovať výzvy a stretnutia. Amy tiež reaguje na vývoj v reálnom čase, napríklad ak niekto mešká na pracovné stretnutie. Ak odošlete správu skupine, aby ste im oznámili, že meškáte, Amy posunie stretnutie späť a automaticky posunie všetky ďalšie stretnutia, ktoré by mohli byť ovplyvnené.

Umelá inteligencia môže spôsobiť revolúciu v analýze údajov
Online trh Bonanza používa vlastný softvér umelej inteligencie na identifikáciu rizikových faktorov v prípade úbytku klientov. Softvér dokáže analyzovať používateľské dáta na identifikáciu zmien v správaní, ako napríklad predajcu, ktorý sa neprihlasuje tak často, alebo zmeny vo výsledkoch, ako napríklad znižovanie predaja. Firmy vo všeobecnosti potrebujú sledovať tieto ukazovatele, aby zabránili úbytku nespokojných klientov.

tlačítko

Je ľudský faktor ohrozený?
Umelá inteligencia v praxi nenahrádza ľudských pracovníkov. Jej hlavným zámerom je ušetrenie času manažérovi, čím sa mu uvoľní priestor na riešenie dôležitejších úloh. AI zvyšuje efektivitu ľudských pracovníkov tým, že pomáha usmerňovať určité činnosti. Umelá inteligencia sa integruje do existujúcich systémov, a tým zvyšuje produktivitu zamestnancov. Nemusíte sa preto obávať o svoje miesto. Práve naopak. Programy umelej inteligencie spravia váš pracovný život omnoho pohodlnejší a efektívnejší.