Dôležitý a inteligentný život vo vodách


Voda pokrýva až 80 % povrchu našej planéty.
Pôsobí, ako regulátor teploty, viaže oxid uhličitý, zabezpečuje kolobeh kyslíka a má veľký vplyv na život na zemi.Nachádza sa v nej obrovské množstvo živočíchov, z ktorých je pre nás mnoho ešte tajomstvom .
Toto miesto plné záhad obývajú napríklad ryby.

ryba

• Napriek tomu, že sa o rybách často hovorí, že si pamätajú len pár sekúnd, naopak, majú veľmi
   dobrú dlhodobú pamäť.Dokážu sa naučiť rôzne veci a zapamätať si ich na dlhý čas. Sústavne sa
   sústrediť vedia lepšie ako ľudia.
• Výborne sa orientujú vo vodnom prostredí, vďaka zvukom, pachom, dobrému zraku a hmatovým
   fúzom. V tmavom prostredí sa orientujú vďaka bočnej čiare. Je to kanálik na boku tela, plný
   nervových zakončení, ktoré sa dráždia pohybom vody.
• Medzi sebou komunikujú pomocou zvukov s nízkou frekvenciou, ktoré ľudské ucho počuť nemôže.
• Radi sa o seba jemne otierajú.
• Perfektne spolupracujú v skupinách. Húf rýb dokáže zmiasť predátora svojim  „tancom“ vo vode, pri
   ktorom akoby ovládali rovnakú choreografiu a zároveň ho zmätú svojim sfarbením.
• Niektoré ryby sa tvária ako mŕtve, aby prilákali svoju korisť.
• Vnímajú čas, dokonca sa starajú o riasy, ktoré jedia, aby boli čo najchutnejšie.
• Pamätajú si, s kým prehrali bitku a kto je ich kamarát a podľa toho sa k jednotlivcom správajú.
• Stavajú si hniezda pre svoje potomstvo a vytvárajú miesta na pokojný spánok z malých kamienkov.
• Svojich partnerov lákajú napríklad spevom.
• Muréna nosatá dokáže počas života zmeniť pohlavie. Táto ryba žije v háreme, tvorenom samičkami
  a jedným väčším samcom. Ak samec uhynie, nahradí ho najväčšia samička, ktorá zmení pohlavie.

ryby

Avšak vďaka zbytočným obrovským výlovom rýb, znečisteniu a iným vplyvom, ich počet veľmi rýchlo klesá. Mohlo by sa stať, že už za krátky čas neuvidíme vo vodách žiadne ryby, ktoré majú pre túto Zem takisto veľký význam.