Začíname podnikať

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zakladá z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti, ale založená môže byť napríklad aj z dôvodu vykonávania neziskovej záujmovej činnosti. Aby vôbec mohla vzniknúť, je potrebné, aby boli dodržané a splnené určité podmienky, ktoré stanovujú založenie eseročky. Ak máte dostatočnú motiváciu, ktorou ste vedení a odhodlanie podnikať, je dobré zvážiť aj obchodné meno, ktoré bude vašu spoločnosť reprezentovať a pod akým budete vystupovať na trhu. Je potrebné zdôrazniť, že jednotlivé podnikateľské aktivity, založenie eseročky nevynímajúc, podliehajú každoročne určitým zmenám. Sledujte naše pravidelne aktualizované stránky, kde nájdete platné informácie vzťahujúce sa na jednotlivé oblasti podnikania.

cesta za úspechom

Sro založenie je po praktickej stránka proces, ktorý pozostáva z jednotlivých krokov, ktoré vedú k samotnému zápisu do Obchodného registra a k štartu vykonávania podnikateľských aktivít. Nepodceňujte vážnosť jednotlivých postupov a vyhnite sa prípadným problémom a nedorozumeniam v spolupráci s úradmi a inštitúciami. Každá spoločnosť má okrem názvu a sídla spoločnosti, ktorým je adresa, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri aj predmet podnikania, ktorý vypovedá o tom, čomu sa vlastne konkrétna firma venuje a na základe akej aktivity dosahuje príjem a zisk.

ciele v podnikaní

Zakladateľské dokumenty je potrebné vypísať a podpísať. Pri výbere potrebných dokumentov je smerodajné vychádzať z platnej legislatívy. Založenie spoločnosti si nevyžaduje vkladanie základného imania. Dostatočné je písomné vyhlásenie správcu vkladu, ktorý je jeden zo zakladateľov spoločnosti. Po následnom dodržaní celkového postupu sa dostávame k zápisu do Obchodného registra. Spoločnosť sa daným dňom, ktorý je uvedený v registri, stáva podnikateľsky činnou.

Je potrebné uvedomiť si, že základným dokumentom pri absolvovaní procesu zakladania spoločnosti je zakladateľská listina, ktorá sa vypracuje, keď spoločnosť zakladá jedna osoba. V prípade, keď je to viac osôb, hovoríme o spoločenskej zmluve. Prajeme vám jednoduchú cestu pri vyplňovaní jednotlivých náležitostí a pri získaní živnostenského oprávnenia. Príjemný štart do vášho podnikania!