Odolnosť IBC kontajnerov

IBC kontajnery Schoellerallibert sa zaradzujú medzi veľkoobjemové, respektíve strednoobjemové plastové nádoby, ktoré sú vyrábané z kvalitného a odolného plastu. Spoločnosť Schoeller Allibert kladie dôraz na dlhotrvácnosť, odolnosť a pevnosť materiálu, ktorý preberá jedine od overených dodávateľov. IBC kontajnery sú kontajnery, ktorých objemová kapacita sa môže vyšplhať až na číslo cez tisíc litrov. Na IBC kontajnery sú kladené vysoké nároky ohľadom trvácnosti, pevnosti a nepriepustnosti látok či vzduchu do týchto látok. Aj napriek tomu, že dokážu v sebe uskladňovať a zachovávať veľké množstvo kvapalín, sú ľahko uskladniteľné vďaka svojmu tvaru.

ibc kontajner

Tieto kontajnera sú vyrábané predovšetkým preto, aby slúžili vo výrobných priemyselných odvetviach a sférach, avšak veľmi si ich obľúbili aj majitelia rodinných domov, chatiek a celkovo obydlí s vlastnými záhradami alebo sadmi. IBC kontajnery sú využívané na prepravu a skladovanie kvapalných látok a svoje využitie našli vo viacerých odvetviach ako napríklad vo farmaceutickom priemysle, chemickom priemysle, potravinárskom priemysle, chemickom priemysle, kozmetickom priemysle a podobne. Ako už bolo spomínané, využívajú ich nielen spoločnosti a právnické osoby, ale taktiež fyzické osoby.

kontajner

Tieto kontajnery našli svoje využitie aj ako nádoby na zachytávanie a skladovanie dažďovej vody. Túto dažďovú vodu je možné potom opätovne použiť napríklad počas letných horúčav, keď často podzemné vody vysychajú, a tak je nedostatok pitnej vody pre ľudí, nehovoriac o vode na zavlažovanie záhrad, trávnikov, sadov, záhonov. Plastové kontajnery sú vyrábané tak, aby boli schopné odolať veľmi nepriaznivým, extrémnym a rýchlo sa meniacim podmienkam. Takéto podmienky môžu nastať aj v interiéri spoločností, ktoré ich využívajú rovnako ako v exteriéri, kde sú tieto kontajnery vystavené najrôznejším poveternostným vplyvom a podmienkam.