Ekológia a zdravá planéta zvíťazili

Po záverečnom rozhodnutí Európskej komisie bude vo všetkých európskych krajinách platiť od 1. januára 20121 prísny zákaz distribúcie jedno rázových plastových výrobkov. Týka sa to mnohých produktov, ktoré sa doteraz využívali a tešili sa obľube. Najmä pre ich praktické dôvody. Jedná sa ale o biologicky nerozložiteľné materiály, ktoré zaťažujú prírodu a ekológiu všeobecne. Z tohto dôvodu viaceré členské krajiny netrpezlivo čakali na výsledok vyjednávaní. Tie boli zložité a zdĺhavé.plastové príbory
Na základe finálneho rozhodnutia sa na trh nesmú umiestňovať výrobky ako napríklad

  • Plastové príbory
  • Vatové tyčinky
  • Plastové taniere
  • Slamky do nápojov
  • Obaly a potravinové nádoby
  • Plastové poháre

Moderné náhrady a zodpovednosť producentov

Návrat k zdravej prírode je jediné rozumné riešenie. Uvedomujú si to mnohí politici, odborníci, vedci ale aj spotrebitelia.
Recykláciauž dnes nie je neznámy pojem a takisto producenti správne vnímajú svoju zodpovednosť v tejto oblasti. Vznikajú nové riešenia a nové projekty. Spravidla sú riešené formou tzv. „start up“ modelov ako napríklad slamka, ktorá sa použití dá zjesť. Jedná sa o výborný nápad, ktorý je ekologický, finančne nenáročný a zároveň aj výchovný pre deti. Prieskumy naznačujú, že mladá generácia si rýchlo obľúbi moderné náhrady plastov. Viaceré letecké spoločnosti už zakázali požívanie jedno rázových plastových výrobkov na palube lietadla.plastové slamky

Odpad v moriach a v oceánoch

Znie to hrozivo, ale takmer 80% celkového morského odpadu sú plasty. Ťažko sa rozkladajú  a preto sa prílivom dostávajú na pláže a postupne napádajú okolitú prírodu a samozrejme, že aj zvieratá žijúce v nej. Vedecké výskumy a analýzy potvrdzujú nálezy plastov v telách korytnačiek, rýb, tuleňov, vtákov a morských druhoch. Tento fakt je alarmujúci.
Aktuálnym problémom celej planéty sú aj plastové fľaše. Na základe rozhodnutia Európskej Komisie bude nevyhnutný ich zber až do výšky 90%  do roku 2029.
Správny a zodpovedný prístup k separácii, recyklácii a k ochrane prírody je úlohou každého z nás.